Агенция ОЗОН | Agency OZON

Другото лице на бизнеса

"Социалната отговорност е само един от продуктите на успеха!"

0
Проведени супервизии
0
Проведени обучения
0 +
Доволни клиенти

Агенция ОЗОН

е другото лице на бизнеса абстрактното мислене и човекът преди всичко: израстването, подкрепата и хармония за професионалистите от хуманитарния свят.

Стратегии водещи към успеха

Обучения, които Агенция ОЗОН предоставя:

Персонализирани супервизии

Професионални обучения

Обучителен
дизайн

Организиране на събития.

Актуално

Събития, новини

Преместете на ляво с прихващане за да видите повече събития. >

Регистрирайте
се за супервизия

За да заявите своята супервизиия, моля попълнете 

нашата форма и ние ще се свържем с Вас.