Агенция ОЗОН | Agency OZON

По заявка на Кмета на община Балчик, 64 педагогически специалисти от всички детски градини на територията на общината взеха участие в индивидуални и в групови сесии по супервизиране под формата на педагого-психологически тренинг. Тренингът е насочен към овладяването на различни методи за решаване на конфликти в работата с деца и с родители; укрепването на екипния дух и сплотеността на работата в педагогическия колектив; подобряване на комфорта в работата на педагогическия специалист и постигане на по-висока удовлетвореност от професионалната реализация.Водещи на тренинга и супервизори са Наталия Личева, Иван Иванов и Атанас Атанасов. Работата на екипа се подпомага и от Мая Григорова.

На всички участници в тренинга е присъден 1 квалификационен кредит.

Recommended Reads
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *