27.02.2019 г.

Индивидуални и групови супервизии на специалистите в Център за обществена подкрепа са проведени на 27 февруари 2019 г. Лицензираният супервизор Иван Иванов фокусира сесиите върху превенцията на отпадане от училище на потребителите; превенцията на родителското отчуждение спрямо детето; взаимодействието с партньорската мрежа на местно ниво и индивидуалната работа с потребители.

Recommended Reads