Агенция ОЗОН | Agency OZON

28.02-01.03.2019 г.

Индивидуални и групови супервизии на специалистите в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и в Дневен център за деца и младежи с увреждания Чевен бряг са проведени в периода 28 февруари – 01 март 2019 г. Лицензираният супервизор Мирослава Янева фокусира сесиите върху административния статут на всяка от социалните услуги; прилагането на указанията за водене на документацията в социалните услуги в общността; поставяне под запрещение на непълнолетни лица; поставяне под запрещение на пълнолетни потребители и други.

Recommended Reads