Агенция ОЗОН | Agency OZON

22.05.2019 г.

Индивидуални и групови супервизии на специалистите в Дневен център за деца с увреждания са проведени на 22 май 2019 г. Лицензираният супервизор Пепа Димова фокусира груповите сесии върху разпознаване и развитие на умения за справяне с професионалния стрес и емоционалното прегаряне – симптоми, причини и фази; стратегии за защита. Индивидуалните сесии са развити с фокус върху работата по случаи на потребители, близкият и разширеният кръг на детето; мобилизиране на ресурси на местно ниво; определяне на цели и очаквания, както и намиране на решения за справяне с предизвикателствата в работата по случаи.

Recommended Reads