Агенция ОЗОН | Agency OZON

23.05.2019 г.

Индивидуални и групови супервизии на специалистите в Дневен център за деца и младежи с увреждания са проведени на 23 май 2019 г в Червен бряг. Лицензираният супервизор Иван Иванов фокусира груповите сесии върху овладяването на екипната динамика, сваляне на напрежението в колектива и подобряване на екипната дейност. Индивидуалните сесии са разгърнати в две посоки – от една страна с фокус върху работата по случаи на потребители; от друга страна – вентилиране на натрупаните негативни емоции.

Recommended Reads