Агенция ОЗОН | Agency OZON

25-26 юни 2019 г.

Обучение за педагогически специалисти и експерти, работещи с деца с двигателен дефицит, се провежда в град Карлово с любезното домакинство на г-жа Мариана Маринова, директор на Средно училище „Христо Проданов“.Обучението ще повиши квалификацията на участниците, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с деца и младежи с двигателен дефицит.
Програмата се реализира чрез комбинация от методи с основен акцент върху интерактивните похвати. Процесът позволява да се симулират учебни ситуации, да се провеждат дискусии и анкети.
На всички участници – педагогически специалисти в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

Обучител е Владимир Искров.

Recommended Reads
error: Content is protected !!