Супервизии

Педагого-психологиечски тренинг за педагогически специалисти от детските градини на Котел, 25 юни 2019 г.

25 юни 2019 г.

Всички педагогически специалисти, работещи в детските градини на Община Котел стартираха участие в процес на супервизия в педагогическа среда. Първоначално заявените от участниците теми са с обхват Взаимоотношения с родители; Поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина; Структуриране на истински подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности; екипната работа при работа с родители на деца-билингви и други.
Супервизори в първите проведени сесии са Наталия Николова и Пепа Димова.
На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии е присъден 1 квалификационен кредит. С останалите специалисти работата продължава.

Recommended Reads