Супервизии

Педагого-психологически тренинг за педагогически специалисти от детските градини на община Генерал Тошево

9 юли 2019 г.

Педагогически специалисти от детските градини „Пролет“, „Първи юни“ и „Радост“ от община Генерал Тошево стартираха участие в процес на супервизия в педагогическа среда. Към екипа на детските градини се присъединиха и специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие.
Супервизори в първите проведени сесии са Наталия Николова и Светла Николова.

В педагого-психологическия тренинг постепенно ще се включат всички педагогически специалисти, работещи на територията на община Генерал Тошево. Груповите и индивидуалните сесии на супервизия ще се разгръщат до края на месец септември 2019 г.
На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии се присъжда 1 квалификационен кредит.

Recommended Reads