3 септември 2019 г.

Усъвършестването на комуникативните умения в малката и голямата общност, моделите за общуване и предизвикателствата по време на местните избори са основният фокус на обучението за кметове на населени места от Община Балчик, което се провежда в периода 3 – 5 септември 2019 г. в местността Карандила край Сливен.

Чрез интерактивни провокации, участниците се впускат в серия от ангажименти, целящи овладяване на инструменти, подпомагащи ефективното общуване; повишаване на самооценката; познаване на невербалното общуване; манипулациите в пропагандата; предизвикателствата в извънредни ситуации; безопасността в общуването, както и комуникацията в мрежа.

Обучители са Офелия Кънева и Миглена Маркова

Recommended Reads