29 август 2019 г.

Ръководители на детски градини, училища и професионални гимназии от област Ямбол участват в тридневен педагого-психологически тренинг за провеждане на супервизии в периода 29 – 31 август 2019 г.

Тренингът е организиран със съдействието на Регионалното управление на образованието – Ямбол на територията на Почивната база на Министерски съвет в Слънчев бряг и е разгърнат в темите (1) Административно-правни отношения в колектива от педагогически и непедагогически специалисти; (2) Взаимоотношения с родители; (3) Трудово-правни отношения в колектива: възникване и изменения, прекратяване; (4) Работа с групи, в които има деца със специални образователни потребности.

На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии се присъжда 1 квалификационен кредит.

Recommended Reads