Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

Супервизии за педагогическия състав на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ Сливен

9-10 ноември 2019 г.

Педагогическият състав на ПГИ Сливен е първият екип на държавно училище в България, който се включва в педагогопсихологическия тренинг „Супервизия за работещи с деца и юноши в педагогическа среда“.

Индивидуалните и груповите сесии с педагозите ще бъдат проведени в Баня, Карловско на 9 и 10 ноември 2019 г. в четирите тематични направления: зависимости, емоции, проблеми с поведението и взаимоотношения.

Recommended Reads