Агенция ОЗОН | Agency OZON

20 февруари 2020 г.

Министерството на образованието и науката лицензира иновативно обучение за педагогически специалисти с УИН 86130010, което ще повиши квалификацията, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с общността, за активно взаимодействие с партньорската мрежа и органите на местно, регионално, национално и международно ниво.

Обучението е с продължителност от 16 часа в присъствена и частично-присъствена форма, като след успешното му преминаване, Агенция ОЗОН присъжда 1 квалификационен кредит на педагогическия специалист.

Обучението се води от Офелия Кънева

Recommended Reads