30 юни 2020 г.

Супервизията е интерактивен метод, чрез който се постига подобряване на организацията на работа и на работната атмосфера, нарастване на специфичната за съответното работно поле компетентност, психо-хигиенна превенция и развиване на способност за справяне с вътрешни конфликти и бариери; развиване на способността за съвместна и ефективна работа в екип; превенция на претоварването с роли; превенция на негативното влияние на социалните проблеми в учебния процес; предотвратяване на конфликти и други. В периода 30 юни – 1 юли 2020 г. професионалните екипи на социалните услуги от община Карлово получиха индивидуални и групови супервизии от Ренета Манолова.

Recommended Reads