Агенция ОЗОН | Agency OZON

27 юли 2020 г.

В периода 26-29 юли 2020 г. екип на Агенция ОЗОН проведе групови и индивидуални супервизии на специалисти, предоставящи социални услуги на териториите на общините Балчик и Каварна. Супервизираните са служители на Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция.

Сесиите в група са насочени към подобряване организацията на работа и на работната атмосфера; към нарастване на специфичната за съответното работно поле компетентност. Индивидуалните сесии са фокусирани върху работа по случай с отделни потребители и справяне с проблемите от ежедневието на потребителите чрез професионалната подкрепа на супервизираните специалисти.

 

 

Recommended Reads
error: Content is protected !!