Агенция ОЗОН | Agency OZON

8 септември 2020 г.

Служителите на „АЛ и КО“ АД получиха специализирана подкрепа от Агенция ОЗОН в индивидуални и групови супервизии, насочени към взаимоотношенията с колеги, поддържането на стимулираща и подкрепяща среда и позитивна дисциплина; кариерното развитие; организацията и разпределението на работата в екипа спрямо поставените задачи; взаимоотношенията с ръководството и структурирането на емоционалната среда в колектива.

Постигнат е добър и пълноценен диалог по време на супервизиите, по време на които се оформят и позитивни дискусии и бележки. Сесиите предоставят възможност за надграждане на умения и търсене на реални възможности, които да са полезни в практиката на всеки участник веднага.

Супервизор е Офелия Кънева

Recommended Reads