21 януари 2021 г.

Екипът на Агенция ОЗОН продължава да реализира подкрепа по хоризонтала за професионалисти от социалната сфера. В рамките на месец януари се провеждат индивидуални и групови супервизии в Първомай, Сливен, Карлово и Левски за професионалисти от 11 центъра за предоставяне на социални услуги в общността.

Recommended Reads