Агенция ОЗОН | Agency OZON

05 юли 2021 г.

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства получи професионална подкрепа чрез супервизия. Голяма част от персонала се включи в групови супервизии, а част от персонала получи и индивидуална подкрепа.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Супервизор в Лакатник е Офелия Кънева.

Recommended Reads
error: Content is protected !!