22 юли 2021 г.

Специализираното обучение за преки доставчици на социални услуги „Работа с деца с девиантно поведение“ ще се проведе в периода 03 – 04 август 2021 г. в град Карлово. Обучители са Христина Колева и Теодора Павлова.

Обучението се провежда в партньорство с екипа на СОНИК СТАРТ.

Записването за участие в обучението се реализира до 30 юли 2021 г. на trainings@agency-ozon.eu

Recommended Reads