Агенция ОЗОН | Agency OZON

28 юли 2021 г.

ЩАСТИЕТО И УЧИЛИЩЕТО е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130013 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучители са проф. дпн Румен Стаматов и доц. д-р Офелия Кънева.

Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Recommended Reads
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *