19 август 2021 г.

Най-новото лицензирано от МОН обучение на Агенция ОЗОН, УИН 86130014 – Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда – инвестира вдъхновение и нови знания в педагогически и непедагогически специалисти от 5 населени места.

Обучението се проведе в Калофер и Карлово, в интерактивна и Монтесори-среда, с любезното домакинство на Детска градина „ПЪРВИ ЮНИ“ Карлово.

Обучител е София Димитрова – част от лицензирания екип обучители на Агенция ОЗОН.

За записвания за следващото Монтесори обучение – trainings@agency-ozon.eu

Recommended Reads