Агенция ОЗОН | Agency OZON

САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ е обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130012 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката.

Обучител  е доц. д-р Офелия Кънева.

Курсът беше посветен на контрола и постиженията в различните области от живота. Специално внимание е отделено на връзката между самоконтрола, ученето и постиженията на работното място. Разглеждаха се особеностите на самоконтрола, контрола и връзката на самоконтрола с усилията и мотивацията.

Курсът включваше запознаване с различните стратегии и интервенции за развитието на самоконтрола, на контрола, както и специален въпросник за оценяване развитието на самоконтрола и усилията.

В курсът се включиха 49 човека. 

Recommended Reads