ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучители са проф. дпн Румен Стаматов и доц. д-р Офелия Кънева.

Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Първото такова обучение ще се проведе в град Сандански с дати 09 – 12.05.2022г.

Второто такова обучение ще се проведе в град Сандански с дати 30.05 – 02.06.2022г.

 

Recommended Reads