Агенция ОЗОН | Agency OZON

В периода от 20-21.04.2022г. в град Долна Баня, община Долна Баня, област София. Беше проведено обучение на тема “ Администриране на социалната работа“ за екипите на:

  • Център за обществена подкрепа (ЦОП);
  • Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
  • Център за работа с деца на улицата ( ЦРДУ)

Част от темите, които бяха засегнати са : Работа в екип, умения за работа в екип, колегите и работната среда, правила за работа в екип.

Recommended Reads