16 – 17 май 2022 г.

В периода от 16-17.05.2022г. в град Драгоман, община Драгоман, област София. Беше проведено обучение на тема “ Администриране на социалната работа“ за екипа на:

  • Кризистен център Драгоман

Част от темите, които бяха засегнати са : Работа в екип, умения за работа в екип, колегите и работната среда, правила за работа в екип.

Recommended Reads