Обучения - педагози

Обучение на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“ – община Елена

27 – 28  май 2022 г.

Обучението УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, УИН 86130010 се проведе с нова и усъвършенствана програма през месец май в община Елена.

В обучението се разгледаха теми като : Принципите за повишаване на собствената самооценка; Що е то екип?; Водене на екипна среща; Стъпките за ефективна работа с екип.

Recommended Reads