Агенция ОЗОН | Agency OZON

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОФИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучител е София Димитрова

Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

 

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Първото такова обучение ще се проведе в град Калофер с дати 10 – 11.06.2022г.

Второто такова обучение ще се проведе в град Карлово с дати 24 – 25.06.2022г.

Recommended Reads