МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130019 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучители са проф. дпн Румен Стаматов и доц. д-р Офелия Кънева.

Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Обучение ще се проведе в град Левски, община Плевен с дати 05 – 06.07.2022г.

Recommended Reads