ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката.

Обучители са проф. дпн Румен Стаматов и доц. д-р Офелия Кънева. Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

Обучението беше проведе в две дати:

  1. 09 – 12 май 2022г.
  2. 30 май – 06 юни 2022г.
Recommended Reads