СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОФИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучител е София Димитрова част от лицензирания екип обучители на Агенция ОЗОН. Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти. Обучението беше проведено на територията на град Карлово с дати 24-25 юни в интерактивна и Монтесори-среда, с любезното домакинство на Детска градина „ПЪРВИ ЮНИ“ Карлово.  
Recommended Reads