Новини

Обучение на тема „Детската агресия – оценка и превенция“ в Слънчев бряг

ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ – ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката.

Обучители са проф. дпн Румен Стаматов и доц. д-р Офелия Кънева. Обучението е подходящо и за доставчици на социални услуги и други хуманитарни специалисти.

Обучението ще се проведе в гр. Бургас в периода между 30 август и 01 септември. 

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Recommended Reads