09 септември 2022

 

Педагогическия екип на Основно училище „Йордан Йовков“ Варна премина обучението „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“ с обучител проф. дпн Румен Стаматов. Обучението е с УИН 06130017.

Recommended Reads