23 септември 2022

 

Eкспертен екип на Агенция ОЗОН проведе специализиран мониторинг на резидентни социални услуги от Община Гоце Делчев. Мониторингът се провежда по специализирана методика и обхваща пет раздела, сред които администриране на социалните услуги, подкрепа на персонала, материална база и други.

Recommended Reads