Агенция ОЗОН | Agency OZON

Агенция ОЗОН инициира своя издателска дейност в подкрепа на хуманните специалисти. Издателството е естествено продължение на мисията на Агенция ОЗОН да разработва и прилага иновации в хуманитарната сфера – за педагози, социални работници, психолози, терапевти и други експерти.

Първата книга на ИЗДАТЕЛСТВО Агенция ОЗОН е Иновативно методическо ръководство за учители по физкултура и спорт. Ръководството е създадено от международен екип, апробирано в България, Гърция и Австрия. Достъпно е на: https://inedu.eu/2022/09/29/inedu-methodology-manual-en/

Recommended Reads