03 oктомври 2022

Първа площадка за провеждане на интерактивна социална и физикална рехабилитация реализира Агенция ОЗОН в Балчик и в Драгоман. Площадката е продукт на работа със студенти от специалност „Инженерен дизайн“ в Лесотехнически университет – част от Дизайн Седмица ЛТУ 2021, която екипът на Агенция ОЗОН надгради.

Интерактивната площадка има два варианта, като всеки от тях ще служи на хуманните специалисти от Център за социална рехабилитация и интеграция – Балчик и Център за обществена подкрепа – Драгоман. С помощта на съоръжението специалистите могат да подобряват концентрацията на своите потребители – деца и възрастни, да усъвършенстват фината моторика и да балансират психо-емоционалното състояние и уменията за общуване на ползвателите – като въвличат в игра експерти и клиенти.

Интерактивната площадка е естествено продължение на мисията на Агенция ОЗОН да разработва и прилага иновации в хуманитарната сфера – за педагози, социални работници, психолози, терапевти и други експерти.

 


Recommended Reads