07 ноемрви 2о22г.

В периода между 03-06 ноември се проведе обучение на тема „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕКИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА РАБОТА СЪС ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ в град Гоце Делчев.

В рамките на два работни дни, обучаемите получиха възможност, да развият и усъвършенстват своите компетентности, при пряка работа със закона за социалните услуги. Благодарение на издадения „Наръчник на прекия доставчик на социални услуги за работа със закона за социални услуги в помощ на ръководители,  социални работници, психолози педагози и асистенти“, които беше издаден от издателската къща на „Агенция ОЗОН“ съвместно с Георги Минков и доц. д-р. Офелия Кънева. 

Recommended Reads