Новини

АГЕНЦИЯ ОЗОН ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Община Драгоман, за следната позиция:

АГЕНЦИЯ ОЗОН ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Община Драгоман /pdf/

АГЕНЦИЯ ОЗОН ОБЯВЯВА

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ Община Драгоман, за следната позиция:

 • Ръководител
 1. Позиция – Ръководител
  • Описание на длъжността

Задълженията на Ръководителя на услугата „Асистентска подкрепа“ се състоят в цялостно организиране на дейността, изпълнението, контрола и отчетността на предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“.

 • Минимални изисквания за заемане на Длъжността

Образование: Висше. Бакалавърска или Магистърска степен в сферата на социалната дейност, икономиката или подобна специалност в областта на общественото развитие или еквивалентна комбинация от образование и опит.

Препоръчително: Допълнително специализирано обучение курсове и други.

 • Необходими Документи:
 • Заявление до Кмета на Община Драгоман (по възможност с актуална снимка и телефон за връзка);
 • Автобиография – CV;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;
 • Документи, доказващи придобит трудов стаж.

Начин на провеждане на конкурса: По документи и събеседване.

Документи за кандидатстване се подават само по електронен път на адрес manager@agency-ozon.eu

Срок на кандидатстване 22 март 2024 г.

Recommended Reads