Агенция ОЗОН | Agency OZON

Политика за качество

Агенция ОЗОН е другото лице на бизнеса – абстрактното мислене и човекът преди всичко: израстването, подкрепата и хармония за професионалистите от хуманитарния свят. ​

Визията на Агенция ОЗОН е да бъде надежден и иновативен партньор на образователните институции в България – да разработва и предоставя богато разнообразие от най-съвременни и висококачествени услуги в подкрепа на училищните общности, местните и регионалните администрации и доставчиците на социални услуги.

Визията на Агенция ОЗОН е да бъде надежден и иновативен партньор на образователните институции в България – да разработва и предоставя богато разнообразие от най-съвременни и висококачествени услуги в подкрепа на училищните общности, местните и регионалните администрации и доставчиците на социални услуги.

error: Content is protected !!