Агенция ОЗОН | Agency OZON

Дизайн

Дизайнът е съчетание на функционалност и естетика. Графичната идея цели бърза, точна и ясна разпознаваемост на марката и максимална ефективност при предаването на съобщението чрез логична структура на графичните послания. Тази визуална цялост се генерира от предварителните проучвания на конкретната сфера на приложение на дигиталната медия и подходящо подбраните изразни средства, които да бъдат приложени. Подходът към конкретизация на визията е строго индивидуален. Отговорността, която стои пред Агенция ОЗОН е да споделим селектираната и обработена информация в подходяща форма така, че посланието ни да бъде разбрано правилно.

Много е важно как ще представим компанията си сред аудиторията и с какво ще свързват потребителите нашите услуги. Креативност, индивидуалност, значимост, увереност, достъпност, разпознаваемост, сигурност … това могат да са една малка част от целите на нашия бранд. Брандът се изгражда най-успешно чрез създаване на цялостна концепция за онлайн и офлайн присъствие. Агенция ОЗОН е до вас, за да подпомогне решенията за корпоративни цветове, лого, рекламни материали, присъствие в социални мрежи, медии, реклами, обществена значимост, рекламни кампании, предоставяне на полезна информация за потребителя и т.н.