Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за хуманитарни специалисти

Провеждане на супервизии в с.Радовци, община Дряново

За пореден път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, община Дряново, област Габрово получи професионална подкрепа чрез супервизии, проведени в периода 18-19 декември. Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН

Още »

Супервизиране в Държавна Психиатрична Болница в община Кърджали

17 декември 2021 г. В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални супервизии в подкрепа на професионалния екип на Държавната психиатрична болница в Кърджали. Супервизор е Иван Иванов. Основните теми, по които

Още »

Провеждане на супервизии в община Кърджали

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира срещи в подкрепа на професионалния екип на Регионална дирекция “Социално подпомагане” в Кърджали, община Кърджали на 17 декември 2021г. Супервизор e Иван Иванов. Срещите

Още »

Провеждане на супервизии в община Бяла

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира срещи в подкрепа на професионалния екип на Дирекция социално подпомагане в  община Бяла, област Варна на 16 декември 2021г. Супервизор e Наталия Николова. Срещите

Още »

Супервизиране на персонала в държавна психиатрична болница – община Бяла

16 декември 2021 г. В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални супервизии в подкрепа на професионалния екип на Държавната психиатрична болница в Бяла. Супервизор е Наталия Николова. Основните теми, по

Още »

Провеждане на групови супервизии в община Ловеч

15 декември 2021 г. В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира групови супервизии в подкрепа на професионалния екип на Държавната психиатрична болница в Ловеч. Супервизор е Наталия Николова. Основните теми, по които

Още »

За да заявите участие в обучение за хуманитарни специалисти, моля попълнете следната форма:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.