Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за педагогически специалисти

ПОРЕДНО НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

26 юли 2021 г. САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130012 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите

Още »

НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

23 юли 2021 г. Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на

Още »

Агенция ОЗОН с нови предложения за педагогическите специалисти

2 април 2021 г. Нови обучения с присъждане на кредит за педагогически специалисти включва в предложенията си Агенция ОЗОН за новата учебна година. Към иновативните 10 одобрени от МОН програми за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, се добавят и темите

Още »

Обучение за работа в екип

20 ноември 2019 г. Обучението включва обемен теоретичен базис, който се предоставя за предварителна подготовка на участниците. По време на самите сесии се работи интерактивно в тематичен обхват: композиране на екип; екипна ефективност; правила за работа в екип; лидерство; колегиалност;

Още »

Педагого-психологически тренинг за педагогически специалисти от детските градини на Тутракан, 12-27 март 2019 г.

По заявка на Кмета на община Тутракан, 51 педагогически специалисти от всички детски градини на територията на общината взеха участие в индивидуални и в групови сесии по супервизиране под формата на педагого-психологически тренинг. Тренингът е насочен към овладяването на различни

Още »

За да заявите участие в обучение за педагогически специалисти, моля попълнете следната форма: