Видове обучения които предлагаме:

За педагози

За доставчици на социални услуги

Професионални обучения за педагози

Професионални обучения за доставчици на социални услуги

За представители на властите

Професионални обучения за представителите на местната, регионалната и централната власт