Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения

За да заявите обучение, моля попълнете следната форма:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

Повече информация за политиката ни за защита на личните данни, можете да

Обучения за представители на местната, регионална и централна власт

Обучение на общинското ръководство на Община Драгоман

6 март 2021 г. Община Драгоман се довери на експертния екип на Агенция ОЗОН в провеждане на обучение за повишаване капацитета на служителите на местната администрация. Обучението на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани

Оше »

Супервизии за доставчици на социални услуги в Балчик

27 юли 2020 г. В периода 26-29 юли 2020 г. екип на Агенция ОЗОН проведе групови и индивидуални супервизии на специалисти, предоставящи социални услуги на териториите на общините Балчик и Каварна. Супервизираните са служители на Център за обществена подкрепа и

Оше »

Обучение за работа в екип

20 ноември 2019 г. Обучението включва обемен теоретичен базис, който се предоставя за предварителна подготовка на участниците. По време на самите сесии се работи интерактивно в тематичен обхват: композиране на екип; екипна ефективност; правила за работа в екип; лидерство; колегиалност;

Оше »

Обучение на кметове на населени места от Община Балчик

3 септември 2019 г. Усъвършестването на комуникативните умения в малката и голямата общност, моделите за общуване и предизвикателствата по време на местните избори са основният фокус на обучението за кметове на населени места от Община Балчик, което се провежда в

Оше »

За представители на местната, регионална и централна власт

1. Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица. Модели на комуникация.2. Предизвикателства и извънредни ситуации – модели на административна и обществена комуникация.3. Детско и младежко самоуправление. Участие на децата в процесите на взимане на решения.4.

Оше »