Агенция ОЗОН | Agency OZON

journal-

Провеждане на супервизии в с. Качулка община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в с. Церова Кория община Велико Търново

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални супервизии […]

Екипна супервизия в община Велико Търново

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Пчелище, община Велико Търново, бе посетен от екип на […]

Екипна супервизия в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Екипна супервизия в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в община Дряново

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, […]

Провеждане на супервизии в община Струмяни

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, […]

Провеждане на супервизии в община Тополовград

Екип от супервизори на Агенция ОЗОН посети за пореден път Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в […]

Супервизии в Община Малко Търново

За пореден път екипът на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Заберново получи подкрепа чрез […]

Провеждане на супервизии в с. Качулка община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в с. Церова Кория община Велико Търново

В рамките на своите ангажименти като избран супервизор от Агенция за социално подпомагане, Агенция ОЗОН реализира индивидуални супервизии […]

Екипна супервизия в община Велико Търново

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Пчелище, община Велико Търново, бе посетен от екип на […]

Екипна супервизия в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Екипна супервизия в община Сливен

Голяма част от служителите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в селище Качулка, село Бяла, община […]

Провеждане на супервизии в община Дряново

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, […]

Провеждане на супервизии в община Струмяни

За първи път персоналът и ръководството на институцията Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Радовци, […]

Провеждане на супервизии в община Тополовград

Екип от супервизори на Агенция ОЗОН посети за пореден път Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в […]

Супервизии в Община Малко Търново

За пореден път екипът на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства в село Заберново получи подкрепа чрез […]