0027088
  Днес
  Вчера
  Тази седмица
  Миналата седмица
  Този месец
  Миналият месец
  Общо
  63
  75
  352
  414
  421
  2074
  27088


  Your IP:3.92.96.236

  Новини

  16 април 2021 г.

  Съвместната инициатива между Лесотехническия университет и Агенция ОЗОН за създаване на иновативна среда за работа на професионалисти от хуманитарната сфера продължава в нов етап. Студенти и преподаватели, с консултации от екипа на Агенция ОЗОН, проектират конкретни площадки за занимателно провеждане на социална и физикална рехабилитация. След като бяха одобрени 5 идейни проекта от работата на студентите, Агенция ОЗОН стартира активно взаимодействие с кметове на населени места и доставчици на социални услуги. Благодарение на това, четири терена в страната са подготвени за реализиране на практика на иновативни площадки за провеждане на рехабилитация.
  В представените снимки се демонстрира проект, предназначен за професионалисти, работещи с възрастни хора с умствена изостаналост и с психични разстройства от Община Карлово. Площадката ще бъде реализирана в рамките на 2021 г. в двора на местната болница - в близост до отделението за психични болести и до бъдещия Център за настаняване от семеен тип за лица с психични заболявания. Същевременно теренът ще бъде на разположение и на цялата местна общност за свободен достъп, игри и отдих на гражданите и гостите на Карлово.

  powered by social2s

  5 април 2021 г.

  Агенция ОЗОН ще осъществява подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа, както и на персонала на специализираните институции (до окончателното им закриване) и на държавните психиатрични болници. Ангажиментът е възложен от Агенцията за социално подпомагане по проект BG05M9OP001-2.038–0001–С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

  powered by social2s

  2 април 2021 г.

  Нови обучения с присъждане на кредит за педагогически специалисти включва в предложенията си Агенция ОЗОН за новата учебна година. Към иновативните 10 одобрени от МОН програми за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, се добавят и темите „Силни страни на характера и благоденствие“; „Самоконтрол и постижения“; „Щастието и училището“ и „Социализация на децата от 3 до 6 годишна възраст в Монтесори среда“.

  powered by social2s

  16 март 2021 г.

  Арбанаси е домакин на обучението „Инструменти за въздействие и диалог в общността. Групова работа и работа в мрежа“ в периода 14 – 16 март 2021 г. В рамките на трите работни дни обучаемите получават възможност да развият и усъвършенстват своите компетентности при пряката си работа с общността, в разработването и провеждането на кампании и общуването в мрежа от партньори. Обучители са Офелия Кънева и Дея Йорданова.

  powered by social2s

  6 март 2021 г.

  Община Драгоман се довери на експертния екип на Агенция ОЗОН в провеждане на обучение за повишаване капацитета на служителите на местната администрация. Обучението на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица“ се проведе в периода 4 – 6 март 2021 г. на територията на Община Сапарева баня

  powered by social2s

  Page 1 of 12

  © {2019-2021} Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.