0003140
  Днес
  Вчера
  Тази седмица
  Миналата седмица
  Този месец
  Миналият месец
  Общо
  16
  29
  53
  189
  518
  789
  3140


  Your IP:18.232.171.18

  Новини

  3 септември 2019 г.

  Усъвършестването на комуникативните умения в малката и голямата общност, моделите за общуване и предизвикателствата по време на местните избори са основният фокус на обучението за кметове на населени места от Община Балчик, което се провежда в периода 3 – 5 септември 2019 г. в местността Карандила край Сливен.

  Чрез интерактивни провокации, участниците се впускат в серия от ангажименти, целящи овладяване на инструменти, подпомагащи ефективното общуване; повишаване на самооценката; познаване на невербалното общуване; манипулациите в пропагандата; предизвикателствата в извънредни ситуации; безопасността в общуването, както и комуникацията в мрежа.

  Обучители са Офелия Кънева и Миглена Маркова

  powered by social2s

  29 август 2019 г.

  Ръководители на детски градини, училища и професионални гимназии от област Ямбол участват в тридневен педагого-психологически тренинг за провеждане на супервизии в периода 29 – 31 август 2019 г.

  Тренингът е организиран със съдействието на Регионалното управление на образованието – Ямбол на територията на Почивната база на Министерски съвет в Слънчев бряг и е разгърнат в темите (1) Административно-правни отношения в колектива от педагогически и непедагогически специалисти; (2) Взаимоотношения с родители; (3) Трудово-правни отношения в колектива: възникване и изменения, прекратяване; (4) Работа с групи, в които има деца със специални образователни потребности.

  На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии се присъжда 1 квалификационен кредит.

  powered by social2s

  9 юли 2019 г.

  Педагогически специалисти от детските градини „Пролет“, „Първи юни“ и „Радост“ от община Генерал Тошево стартираха участие в процес на супервизия в педагогическа среда. Към екипа на детските градини се присъединиха и специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие.
  Супервизори в първите проведени сесии са Наталия Николова и Светла Николова.

  В педагого-психологическия тренинг постепенно ще се включат всички педагогически специалисти, работещи на територията на община Генерал Тошево. Груповите и индивидуалните сесии на супервизия ще се разгръщат до края на месец септември 2019 г.
  На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии се присъжда 1 квалификационен кредит.

  powered by social2s

  25 юни 2019 г.

  Всички педагогически специалисти, работещи в детските градини на Община Котел стартираха участие в процес на супервизия в педагогическа среда. Първоначално заявените от участниците теми са с обхват Взаимоотношения с родители; Поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина; Структуриране на истински подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности; екипната работа при работа с родители на деца-билингви и други.
  Супервизори в първите проведени сесии са Наталия Николова и Пепа Димова.
  На преминалите през стандартизирания от Пловдивски университет пакет от четири тематични направления в индивидуални и групови супервизии е присъден 1 квалификационен кредит. С останалите специалисти работата продължава.

  powered by social2s

  25-26 юни 2019 г.

  Обучение за педагогически специалисти и експерти, работещи с деца с двигателен дефицит, се провежда в град Карлово с любезното домакинство на г-жа Мариана Маринова, директор на Средно училище „Христо Проданов“.Обучението ще повиши квалификацията на участниците, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с деца и младежи с двигателен дефицит.
  Програмата се реализира чрез комбинация от методи с основен акцент върху интерактивните похвати. Процесът позволява да се симулират учебни ситуации, да се провеждат дискусии и анкети.
  На всички участници – педагогически специалисти в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

  Обучител е Владимир Искров.

  powered by social2s

  Page 1 of 3

  © 2019 Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.