0016030
  Днес
  Вчера
  Тази седмица
  Миналата седмица
  Този месец
  Миналият месец
  Общо
  9
  33
  141
  360
  525
  857
  16030


  Your IP:18.207.108.191

  Новини

  11 юли 2020 г.

  Индивидуални и групови супервизии на специалистите от социалните услуги на община Левски се провеждат на 11 и 12 юли с любезното домакинство на Център за социална рехабилитация и интеграция. В супервизионните сесии участват преки доставчици на социални услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Интеракцията е фокусирана върху овладяването на екипната динамика, сваляне на напрежението в колектива и подобряване на екипната дейност. Индивидуалните сесии са разгърнати в две посоки – от една страна с фокус върху работата по случаи на потребители; от друга страна – вентилиране на натрупаните негативни емоции.

  Супервизор е Ренета Манолова.

  powered by social2s

  30 юни 2020 г.

  Супервизията е интерактивен метод, чрез който се постига подобряване на организацията на работа и на работната атмосфера, нарастване на специфичната за съответното работно поле компетентност, психо-хигиенна превенция и развиване на способност за справяне с вътрешни конфликти и бариери; развиване на способността за съвместна и ефективна работа в екип; превенция на претоварването с роли; превенция на негативното влияние на социалните проблеми в учебния процес; предотвратяване на конфликти и други. В периода 30 юни – 1 юли 2020 г. професионалните екипи на социалните услуги от община Карлово получиха индивидуални и групови супервизии от Ренета Манолова.

  powered by social2s

  05 март 2020 г.

  Участието на младите хора в процесите на взимане на решения в училищния и в обществения живот e важен въпрос за нормалното и ефективно управление на обществените процеси (не само в образованието), от което произтичат нови изисквания на социалните науки и на първо място на педагогическите. Новото обучение на Агенция ОЗОН с УИН 86130009 интегрирано и интердисциплинарно, по интерактивен път дава адекватни теоретични, практични и управленски подходи за по-нататъшното развитие на взаимодействието с младите хора в образователната (и не само) среда.

  Съвременните изследвания показват, че участието на децата във вземането на решения се осъществява като практика само в отделни училища, а на системно равнище съществуват сериозни проблеми, свързани с това участие. Основните от тях са свързани с недостатъчната подготовка на педагогическите специалисти за ефективното подпомагане на процеса на ученическото самоуправление и участието на децата във вземане на решения. В допълнение, обучението представя добри практики от света и България, както и модели за проектиране, прилагане и мониториране на форми за детско участие.

  Обучител е Офелия Кънева.

  powered by social2s

  24 февруари 2020 г.

  Обучителната програма за SCRATCH осигурява придобиване на умения и компетенции от педагогически специалисти (и не само) за свободна работа и за преподаване на създаване на проекти със собствени анимирани истории, интерактивни игри, съставяне на сценарии за филми и прочее. Програмата се реализира чрез практически занятия с фокус върху основи на блоково програмиране, подкрепена с богата теоретична част в лекционна, диалогична и анкетна форма.

  Обучението се води от Ивайло Бонев

  powered by social2s

  20 февруари 2020 г.

  Министерството на образованието и науката лицензира иновативно обучение за педагогически специалисти с УИН 86130010, което ще повиши квалификацията, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с общността, за активно взаимодействие с партньорската мрежа и органите на местно, регионално, национално и международно ниво.

  Обучението е с продължителност от 16 часа в присъствена и частично-присъствена форма, като след успешното му преминаване, Агенция ОЗОН присъжда 1 квалификационен кредит на педагогическия специалист.

  Обучението се води от Офелия Кънева

  powered by social2s

  Page 1 of 7

  © {2019-2020} Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.