0008979
  Днес
  Вчера
  Тази седмица
  Миналата седмица
  Този месец
  Миналият месец
  Общо
  5
  63
  117
  364
  789
  1113
  8979


  Your IP:35.173.57.84

  Новини

  17 февруари 2020 г.

  Обучение по фехтовка за педагогически специалисти, специално разработено от Агенция ОЗОН, получи лиценз от Министерството на труда и социалната политика с УИН 86130008. Обучението е насочено към учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, възпитатели, рехабилитатори, ресурсни учители, треньори и други. Програмата е разработена чрез комбинация от методи с основен акцент на интерактивността. Съдържанието е концентрирано около участниците и поощряване изразяването на собствен опит и гледна точка, като е подкрепено с богати и атрактивни теоретични материали. Обучението се води от Запрян Ванчев.

  powered by social2s

  3 февруари 2020 г.

  За първи път в България, благодарение на сътрудничеството между Агенция ОЗОН и датската компания Sprout, ще се разпространяват моливи, които съдържат капсула със семена за засаждане на полезни растения. Агенция ОЗОН избра семената на мащерка заради силната символика и традиционализъм, които носи билката за страната ни. Посланието към педагозите е да засеят семената на професионализма, растежа и обществената отговорност.

  Във връзка с поредната иновация, която Агенция ОЗОН въвежда, е открито ново предизвикателство: за създаване на кратка история за общото между мащерката и хората, за преодоляването на трудностите и намирането на отговорите. Всяка история ще бъде публикувана на сайта на Агенция ОЗОН, след като е изпратена на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., а в последствие ще бъде издаден сборник в подкрепа на педагогически специалисти.

  powered by social2s

  24-25 януари 2020 г., Хисаря

  Супервизиите на педагогически специалисти са иновация не само за България, но и за педагогическия свят въобще. В тази връзка, планът за тяхното утвърждаване и устойчиво развитие включва няколко етапа за периода 2019 – 2021 г. С тематичната среща на супервизорите в Агенция ОЗОН през януари 2020 година се приключва с първия етап; анализират се постиженията и добрите страни на процеса; подпомага се професионалното развитие на всеки от супервизорите и се хармонизира изпълнението на (планираното) разширяването на дейността в 2020 година.

  По силата на споразумението с Пловдивския университет, в аналитичната среща се включват проф. Румен Стаматов, проф. Галин Цоков и Офелия Кънева – основатели на супервизиите в педагогическа среда и автори на програмите за подготовката на супервизори на педагогически специалисти в България.

  powered by social2s

  20 декември 2019 г.

  С любезното домакинство на Академия Етрополски се проведе връчване на сертификатите на педагогическите специалисти, успешно преминали през технологичните обучения ТРИИЗМЕРНО ПРИНТИРАНЕ – ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В УЧИЛИЩНА И ИЗВЪН-УЧИЛИЩНА СРЕДА (УИН 86130002) и РОБОТИКА - ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В УЧИЛИЩНА И ИЗВЪН-УЧИЛИЩНА СРЕДА (УИН 86130005). Обучител и в двата курса е Пламен Георгиев.

  powered by social2s

  16 декември 2019 г.

  Агенция ОЗОН разработи и постигна разширение на обхвата на ISO-сертификацията си за качествено управление на процеси, свързани с обучения за педагогически специалисти, доставчици на социални услуги и представители на местната и централната власт.

  Сертификационният процес приключи с успешен одит на качеството, отразяващ адекватност и ефикасност на системата за управление в Агенция ОЗОН.

  Това дава основание за твърдението, че Агенция ОЗОН е първата организация в България, притежаваща ISO-сертификат за работа с доставчици на социални услуги, както и с представители на местната и централната власт.

  powered by social2s

  Page 1 of 6

  © {2019-2020} Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.