За нас

  За Агенция ОЗОН

  От 2018 г. Агенция ОЗОН приоритетно насочва своята дейност към разработването и внедряването на иновативни практики в подкрепа на професионалистите, работещи в хуманитарната сфера. Визията на организацията е да бъде надежден и иновативен партньор както на образователните, социалните и здравните институции в страната, така и на местните, регионалните и централните администрации.
  От края на 2018 г. Агенция ОЗОН предоставя супервизия на педагогически специалисти – тотална иновация в подкрепата на професионалистите не само за България, но и за Европа като цяло. Супервизията е интерактивен метод, чрез който се постига подобряване на организацията на работа и на работната атмосфера, нарастване на специфичната за съответното работно поле компетентност, психо-хигиенна превенция и развиване на способност за справяне с вътрешни конфликти и бариери; развиване на способността за съвместна и ефективна работа в екип; превенция на претоварването с роли; превенция на негативното влияние на социалните проблеми в учебния процес; предотвратяване на конфликти и други. Само в рамките на 2019 г. от тази иновация черпят полза повече от 500 педагози в цялата страна.
  От 2019 г. Агенция ОЗОН разработва модел за публично-частно партньорство в училищното образование – поредната иновация не само за България, но и за Европа.
  Партньорството в развиването на качествени и ефективни услуги в рамките на училищното образование следва да посреща и подкрепя предизвикателствата на все по-разнообразните нужди и стандарти в сектора. Прякото взаимодействие в образователната среда на типичната държавна устойчивост в симбиоза с характерната частна гъвкавост са съвременния отговор на повишените изисквания на учащи, родители, професионални среди и местна общност, докато същевременно се гарантира високата приложимост на държавните образователни стандарти, грамотността на учащия и бъдещата му ефективност на пазара на труда.

  powered by social2s
  © {2019-2021} Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.