Другите за нас

   

  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" /ПРЕПОРЪКА/

  PLOVDIV UNIVERSITY "PAISII HILENDARSKI" /RECOMMENDATION/


  ОБЩИНА БАЛЧИК /ПРЕПОРЪКА/

  MUNICIPALITY OF BALCHIK /RECOMMENDATION/


  СОНИК СТАРТ /ПРЕПОРЪКА/

  SONIK START /RECOMMENDATION/


  Росица Господинова, директор на ОУ с. Бяла

  Много съм впечатлена от вашето писмо. То е едно от малкото писма, което е адресирано персонално с име. Тъй като съм от скоро директор, обикновенно получавам писма с името на стария директор или просто с травиалното обръщение.
  Това ваше писмо ми подсказва, че вие си "изпипвате" нещата и сте прицизни в работата си. За съжаление в нашия регион учениците са от бедни семейства (повечето) и от семейства, за които идването да града е проблем от чисто финансово естество. Училището също е малко и няма финансово възможност да участва във вашата инициатива. Ние обаче ви подкрепяме и желаем успех на всички участници!


   

  powered by social2s
  © {2019-2021} Агенция ОЗОН ООД. All Rights Reserved.