Агенция ОЗОН | Agency OZON

Мащерка

Семена от мащерка в капачката на молив.

Проект “Мащерка” е свързан с моливчета, в капачката на които има семена от мащерка. Всеки отговорен човек засажда семената на знанието и очаква да отгледа професионализъм, социален растеж и обществени постижения. Да опитаме заедно – символично със семената от мащерка и с Агенция ОЗОН. Сподели своята красива, кратка история на manager@agency-ozon.eu. Какво е общото между хората и мащерката? Как тя и ние извървяваме своя път, преодоляваме труднотите и намираме начин да отговорим напредизвикателствата.

Той и детето

Той се взираше безизразно през прозореца. Денят беше мрачен, но това не пречеше на децата, които играеха на гоненица и се смееха навън. 

Стрелките на часовника се местеха неусетно, точно както преминаваха и хората под прозореца. 

А дървото отсреща, с тънки стебла и вечно зелени листа, подредени в срещуположни двойки, също беше застинало във времето – нечут, глух шепот от някакъв друг свят, потънал в сивотата/примката на реалността…

Обича да расте на слънце

Темата е красива, защото включва в себе си думите „обича”, „расте” и „слънце”.
Те са като три извора, чиито ручей се вливат в реката – Живот…