Агенция ОЗОН | Agency OZON

Мащерка

Семена от мащерка в капачката на молив.

Проект „Мащерка“ е свързан с моливчета, в капачката на които има семена от мащерка.


Всеки отговорен човек засажда семената на знанието и очаква да отгледа професионализъм, социален растеж и обществени постижения. Да опитаме заедно – символично със семената от мащерка и с Агенция ОЗОН.


Какво е общото между хората и мащерката? Как тя и ние извървяваме своя път, преодоляваме трудностите и намираме начин да отговорим на предизвикателствата.

Сподели своята красива, кратка история на manager@agency-ozon.eu.

Той и детето

Той се взираше безизразно през прозореца. Денят беше мрачен, но това не пречеше на децата, които играеха на гоненица и се смееха навън. 

Стрелките на часовника се местеха неусетно, точно както преминаваха и хората под прозореца. 

А дървото отсреща, с тънки стебла и вечно зелени листа, подредени в срещуположни двойки, също беше застинало във времето – нечут, глух шепот от някакъв друг свят, потънал в сивотата/примката на реалността…

                                                                                                                                                                           – Митко и Рени

Обича да расте на слънце

Кой обича? Защо обича? Какво обича? Растението обича .. Сладките сокове от земята. Дъждът и светлината от небето. Прегръдката на другите растения, нежността на въздуха и танца на вятъра. Детето обича. То обича да го обичат. Милите хора край него. Мечтае да порасне …

                                                                                                                                                                       – Димитър Добрев