Агенция ОЗОН | Agency OZON

Завършила „Лесотехнически университет“ – София, с образователно –  квалификационна степен бакалавър и специалност „Инженерен дизайн“ с професионална квалификация : Инженер – дизайнер“. В момента повишава своята квалификация в „Soft Uni Creative“, тъй като тенденциите и софтуерите се развиват непрестанно, с всеки изминал ден възникват нови инструменти за работа, ефекти и похвати. Изгражда фирмения стил, участва в обработката на графичната реклама и уеб дизайна на фирмените сайтове, които са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и други видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествени познания и наличие на чувство за естетика.

Recommended Reads