Агенция ОЗОН | Agency OZON

Община Балчик партнира с Агенция „ОЗОН“ ООД от 2018г. На територията на Община Балчик функционират над 20 учебни заведения, 13 от които вече са потребители на педагогическите супервизии, провеждани от Агенция ОЗОН. Удовлетвореността на педагозите е подчертана; провежданите сесии са иновативни, активни и интересни за участващите.

Прочети цялата препоръка

Read the recommendation in English

Recommended Reads