Агенция ОЗОН | Agency OZON

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”  и “Агенция ОЗОН” ООД партнират активно от началото на 2018г. Партньорството цели постигане на качествено образование, попъляризиране на добри практики в педагогическите среди, реализиране на съвместни инициативни за въвеждане и използване на иновативни методи в образователния процес, взаимно популязириане и прочие.

Прочети цялата препоръка

Read the full recommendation 

Recommended Reads