Агенция ОЗОН | Agency OZON

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  и „Агенция ОЗОН“ ООД партнират активно от началото на 2018г. Партньорството цели постигане на качествено образование, популяризиране на добри практики в педагогическите среди, реализиране на съвместни инициативни за въвеждане и използване на иновативни методи в образователния процес, взаимно популязириане и прочие.

Прочети цялата препоръка

Read the full recommendation 

Recommended Reads